برنامه عملیاتی گروه آموزشی مطالعات اجتماعی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اکتبر 14th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در بخشنامه ها

برنامه عملیاتی

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.