تدریس درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دبیر سرکار خانم مشعوفی

اکتبر 21st, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در نمونه سوالات - (دیدگاه‌ها برای تدریس درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دبیر سرکار خانم مشعوفی بسته هستند)

تدریس درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دبیر سرکار خانم مشعوفی

اکتبر 21st, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در نمونه سوالات - (دیدگاه‌ها برای تدریس درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دبیر سرکار خانم مشعوفی بسته هستند)

برنامه عملیاتی گروه آموزشی مطالعات اجتماعی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اکتبر 14th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای برنامه عملیاتی گروه آموزشی مطالعات اجتماعی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بسته هستند)

برنامه عملیاتی

تدریس درس دوم مطالعات پایه هفتم (دبیر سرکار خانم نارویی)

اکتبر 7th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در پایه هفتم - (دیدگاه‌ها برای تدریس درس دوم مطالعات پایه هفتم (دبیر سرکار خانم نارویی) بسته هستند)