ویژگی های طبیعی وانسانی آفریقا

فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در مطالب جغرافیایی | مطالعات پایه هشتم - (دیدگاه‌ها برای ویژگی های طبیعی وانسانی آفریقا بسته هستند)
پاورپوینت درس۲۲مطالعات اجتماعی پایه هشتم
ویژگی های طبیعی وانسانی آفریقا

تعلیم وتربیت دردوره ی اشکانی

فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در مطالب تاریخی - (دیدگاه‌ها برای تعلیم وتربیت دردوره ی اشکانی بسته هستند)
تعلیم وتربیت دردوره ی اشکانی
تعلیم وتربیت دردوره ی اشکانی

تعلیم وتربیت دردوره ی اسلامی

فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در اطلاعات عمومی - (دیدگاه‌ها برای تعلیم وتربیت دردوره ی اسلامی بسته هستند)
تعلیم وتربیت دردوره ی اسلامی
تعلیم وتربیت دردوره ی اسلامی