آوریل 15th, 2015 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در نمونه سوالات - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

به سایت گروه مطالعات اجتماعی خوش آمدید

Image result for ‫اماکن تاریخی سیستان و بلوچستان‬‎Image result for ‫اماکن تاریخی سیستان و بلوچستان‬‎

تدریس درس پنجم پایه هشتم -سرکار خانم نامجو

نوامبر 11th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در فیلمهای آموزشی - (دیدگاه‌ها برای تدریس درس پنجم پایه هشتم -سرکار خانم نامجو بسته هستند)

تدریس درس پنجم پایه نهم-سرکارخانم نامجو

نوامبر 11th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در نمونه سوالات - (دیدگاه‌ها برای تدریس درس پنجم پایه نهم-سرکارخانم نامجو بسته هستند)

تدریس درس ششم پایه هشتم -سر کار خانم نامجو

نوامبر 11th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در فیلمهای آموزشی - (دیدگاه‌ها برای تدریس درس ششم پایه هشتم -سر کار خانم نامجو بسته هستند)

بودجه بندی پیشنهادی درس مطالعات اجتماعی سه پایه

نوامبر 11th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در اطلاعات عمومی - (دیدگاه‌ها برای بودجه بندی پیشنهادی درس مطالعات اجتماعی سه پایه بسته هستند)

BOJE BANDI 99.1400

تدریس درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دبیر سرکار خانم مشعوفی

اکتبر 21st, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در نمونه سوالات - (دیدگاه‌ها برای تدریس درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دبیر سرکار خانم مشعوفی بسته هستند)

تدریس درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دبیر سرکار خانم مشعوفی

اکتبر 21st, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در نمونه سوالات - (دیدگاه‌ها برای تدریس درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دبیر سرکار خانم مشعوفی بسته هستند)

برنامه عملیاتی گروه آموزشی مطالعات اجتماعی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اکتبر 14th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای برنامه عملیاتی گروه آموزشی مطالعات اجتماعی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بسته هستند)

برنامه عملیاتی

تدریس درس دوم مطالعات پایه هفتم (دبیر سرکار خانم نارویی)

اکتبر 7th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در پایه هفتم - (دیدگاه‌ها برای تدریس درس دوم مطالعات پایه هفتم (دبیر سرکار خانم نارویی) بسته هستند)

 

محتوای الکترونیکی تدریس درس اول پایه نهم سرکار خانم اربابی

سپتامبر 16th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در نمونه سوالات - (دیدگاه‌ها برای محتوای الکترونیکی تدریس درس اول پایه نهم سرکار خانم اربابی بسته هستند)

تدریس درس اول پایه هشتم سرکار خانم براهویی

سپتامبر 16th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در نمونه سوالات - (دیدگاه‌ها برای تدریس درس اول پایه هشتم سرکار خانم براهویی بسته هستند)