آوریل 15th, 2015 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در نمونه سوالات - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

به سایت گروه مطالعات اجتماعی خوش آمدید

Image result for ‫اماکن تاریخی سیستان و بلوچستان‬‎Image result for ‫اماکن تاریخی سیستان و بلوچستان‬‎

درسنامه درس دهم پایه هفتم-ارسالی ازشهرستان نیکشهر

ژانویه 10th, 2021 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در پایه هفتم - (دیدگاه‌ها برای درسنامه درس دهم پایه هفتم-ارسالی ازشهرستان نیکشهر بسته هستند)

درسنامه درس۱۰مطالعات هفتم

درسنامه درس سیزدهم پایه هفتم-ارسالی شهرستان نیک شهر

ژانویه 10th, 2021 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در پایه هفتم - (دیدگاه‌ها برای درسنامه درس سیزدهم پایه هفتم-ارسالی شهرستان نیک شهر بسته هستند)

درس ۱۳ مطالعات هفتم (۱)

درسنامه مبحث تاریخ پایه هشتم-ارسالی ازشهرستان زابل

ژانویه 10th, 2021 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در نمونه سوالات - (دیدگاه‌ها برای درسنامه مبحث تاریخ پایه هشتم-ارسالی ازشهرستان زابل بسته هستند)

درسنااامه درس ۹تا ۱۶

درسنامه مبحث اجتماعی پایه هشتم-ارسالی ازشهرستان چابهار

دسامبر 16th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در نمونه سوالات - (دیدگاه‌ها برای درسنامه مبحث اجتماعی پایه هشتم-ارسالی ازشهرستان چابهار بسته هستند)

مطالعات هشتم آصفه بلوچی

درسنامه مبحث تاریخ پایه نهم-ناحیه دوزاهدان

دسامبر 16th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در نمونه سوالات - (دیدگاه‌ها برای درسنامه مبحث تاریخ پایه نهم-ناحیه دوزاهدان بسته هستند)

درسنامه_مطالعات_اجتماعی_پایه_۹_ناحیه_دو_زاهدان

درسنامه مبحث جغرافیا پایه نهم-ارسالی ازشهرستان سراوان

دسامبر 16th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در نمونه سوالات - (دیدگاه‌ها برای درسنامه مبحث جغرافیا پایه نهم-ارسالی ازشهرستان سراوان بسته هستند)

pdfjoiner_3

درسنامه مبحث جغرافیا پایه هشتم-ارسالی از شهرستان سراوان

دسامبر 16th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در نمونه سوالات - (دیدگاه‌ها برای درسنامه مبحث جغرافیا پایه هشتم-ارسالی از شهرستان سراوان بسته هستند)

pdfjoiner_2

درسنامه مبحث اجتماعی پایه هفتم-ناحیه یک زاهدان

دسامبر 16th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در نمونه سوالات - (دیدگاه‌ها برای درسنامه مبحث اجتماعی پایه هفتم-ناحیه یک زاهدان بسته هستند)

۲درسنامه بخش اجتماعی پایه هفتم

تدریس درس پنجم پایه هشتم -سرکار خانم نامجو

نوامبر 11th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در فیلمهای آموزشی - (دیدگاه‌ها برای تدریس درس پنجم پایه هشتم -سرکار خانم نامجو بسته هستند)

تدریس درس پنجم پایه نهم-سرکارخانم نامجو

نوامبر 11th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه در نمونه سوالات - (دیدگاه‌ها برای تدریس درس پنجم پایه نهم-سرکارخانم نامجو بسته هستند)